Privacy- en cookieverklaring

Bedrijfsgegevens

Dierbaar Beeld
Klapstraat 26
6842AE Arnhem

0647514942

www.dierbaarbeeld.nl
info@dierbaarbeeld.nl

KvK.: 09150341

1. Verwerking persoonsgegevens
De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website (www.dierbaarbeeld.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

2. Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

Wat zijn cookies
Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.dierbaarbeeld.nl) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Google Analytics
Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

Social Media buttons
De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Dierbaar Beeld gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Nieuwsbrief
Wanneer jij je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief bij Dierbaar Beeld willen we je laten weten dat ook hiervoor cookies worden gebruikt. Meer informatie over de cookies van nieuwbriefverspreider La Posta kun je vinden in hun privacy policy.

Uitschakelen en verwijderen
Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dat de help-functie van de browser.

3. Google Analytics
Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid dat online vindbaar is.

4. Social Media Kanalen
Dierbaar Beeld maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook en Instagram. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Dierbaar Beeld gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

5. Privacy algemeen
Dierbaar Beeld verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt.

6. Verzamelde informatie
We slaan voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie we van jou bewaren en waarvoor.

Contactformulier
Via het contactformulier kun je vragen aan ons stellen. We vragen jou je naam en e-mailadres in te vullen, en natuurlijk je vraag. Op deze manier weten we van wie de vraag afkomstig is en kunnen we je vraag beantwoorden via de mail. Wanneer jij je telefoonnummer invult, kan het ook zijn dat we telefonisch contact met je opnemen. Je bent niet verplicht om je telefoonnummer af te geven.

Bestelling leveren
Voor je bestelling hebben we de volgende gegevens nodig: naam, adres(sen), e-mailadres en betaalgegevens. Met deze informatie kunnen wij het pakketje naar je toezenden en kunnen we je op de hoogte houden van je bestelling. We laten het pakketje bezorgen door een bezorgdienst. Daarom hebben zij jouw gegevens ook nodig (anders komt het pakketje natuurlijk nooit aan). Ook hebben we jouw telefoonnummer. Mocht er iets aan de hand zijn met je bestelling, kunnen we op een gemakkelijke manier contact met je opnemen.

Betalen
Om een betaling voor jou zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, maken wij gebruik van een onlinebetaalservices. Hierdoor kun jij bijvoorbeeld met Ideal je bestelling betalen. Om dit mogelijk te kunnen maken worden jouw betaalgegevens, IP-adres, je internetbrower, je apparaattype en in sommige gevallen je NAW-gegevens met hen gedeeld. Deze gegevens zien wij overigs niet.

Nieuwsbrief
Je krijgt van Dierbaar Beeld alleen een nieuwsbrief als jij je hiervoor expliciet hebt ingeschreven. Voor het verspreiden van de nieuwsbrief wordt La Posta gebruikt. Hierdoor zijn jouw gegevens (naam en e-mailadres) ook bij hen bekend. Wil jij je uitschrijven? Dat kan altijd.

Weggever of webinar
Op onze website kun je soms tijdelijk een weggever downloaden. Daarvoor vragen we jouw e-mailadres zodat we de weggever kunnen toesturen. Wanneer jij je wilt inschrijven voor de nieuwsbrief kan dat ook, maar dan geef je ons hier expliciet toestemming voor via het aanvraag formulier naar aanleiding van de weggever. Hier kun je je altijd voor afmelden of bezwaar tegen maken.

Boekhouding
Voor ons bedrijf moeten wij een boekhouding bijhouden. Hiervoor gebruiken wij een boekhoudprogramma. Hierin verzamelen wij de facturen die zijn aangemaakt na het plaatsten van een bestelling door jou. Hierdoor zijn jouw NAW-gegevens bekend bij ons boekhoudprogramma.

Foto’s voor portfolio of social media
Natuurlijk maken wij voor onze opdracht met jou foto’s; dit is onze overeenkomst. Wanneer jij daar toestemming voor gegeven hebt, bewaart Dierbaar Beeld foto’s waarop jij of jouw huisdier duidelijk zichtbaar is. Deze worden gebruikt voor haar (online) portfolio of voor social media. Op deze manier kan Dierbaar Beeld haar werk laten zien aan anderen. Deze foto’s worden alleen bewaart wanneer jij daarvoor explicitiet toestemming hebt gegeven.

Kinderen
Gegevens van kinderen worden alleen opgeslagen wanneer wij hiervoor toestemming hebben van de ouder(s) of verzorger(s). Zonder deze toestemming zullen wij nooit gegevens van kinderen verwerken.

7. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet Dierbaar Beeld een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor ons zijn:
– De gegevens e-mailadres, telefoonnummer, betaalgegevens en afleveradres zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan.
– De gegevens bedrijfsnaam en NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet.
– Voor het toesturen van de nieuwsbrief vragen wij toestemming aan jou. Deze toestemming kun je altijd intrekken.
– Voor het toesturen van direct-marketing naar potentiële klanten hebben wij een gerechtvaardigd belang. Bij elke vorm van direct-marketing die verzonden zal worden zullen wij een afweging maken tussen onze marketingbelangen en de privacyschade van jou.

Zonder naam, adres(sen), e-mailaders en aflever- en betaalgegevens kan Dierbaar Beeld haar werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken kunnen we je niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat Dierbaar Beeld geen producten kan toezenden. Wil je wel een bestelling plaatsen? Dan ben je verplicht je gegevens te geven. Je bent niet verplicht om een account aan te maken of je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hierin ben je vrij.

8. Delen met anderen
Dierbaar Beeld verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit Dierbaar Beeld een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, zoals zij dat zelf doet. Dierbaar BEeld blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

9. Hoe lang we gegevens bewaren
Dierbaar Beeld bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn:
­ De gegevens die nodig zijn worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving.
­ Alle overige gegegevens, welke niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht of het account, worden zes maanden na afronding van de overeenkomst verwijderd.
­ Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens na maximaal 3 maanden verwijderd.

10. De rechten van jou
Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Dierbaar Beeld heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via info@dierbaarbeeld.nl

11. Beveiliging van gegevens
Dierbaar Beeld neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dierbaarbeeld.nl

12. Klachten
Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.